مجتمع تجاری اداری نگارستان

اطلاعات تکميلي

  • نام پروژه: مجتمع تجاری اداری نگارستان
  • نام کارفرما: شرکت عمران شهر جدید اندیشه
  • زیربنای کل: 26657 m2
  • آدرس پروژه: شهر جدید اندیشه، روبروی سینما

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی: کرج، میدان آزادگان، برج قائم، طبقه پنجم، واحد 506

تلفن: 9-3348 3253 026
1855 6535 021
1866 6535 021
1926 6535 021

فکس: 4740 3253 026

تماس با ما

دفتر مرکزی