فرهنگسرای امام علی (ع)

مسجد چهارده معصوم (ع)

مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

هنرستان کار و دانش اندیشه

دبیرستان دخترانه عطیه

مدرسه راهنمایی دانش

مدرسه استقلال

مجتمع آموزشی فارابی

آموزشگاه فردوسی

آموزشگاه الغدیر

مجتمع آموزشی خواجه نصیرالدین طوسی

مجتمع آموزشی رازی

مجتمع آموزشی صابران

مجتمع آموزشی صالحان

آموزشگاه ولایت